Navrhujeme, abychom postavili. Pracujeme na domech od začátku do konce,
od první skici do posledního detailu kliky. Jedině tak může vzniknout dobrá architektura.

idhea

Zabýváme se architekturou, urbanismem, interiérovým a průmyslovým designem a projektovým managementem. Základem naší práce je komplexní přístup, od koncepčního řešení po architektonický detail. Naše architektonické studio těží z rodinné tradice, architekti byli naši dědečkové i rodiče.

Architekturu vnímáme jako poslání, službu klientovi i společnosti. Nejdůležitější architektonickou kvalitou je pro nás to, aby se člověk v námi projektovaných budovách cítil příjemně a aby se do nich rád vracel.

Úzce spolupracujeme s výzkumnými institucemi a akademickou sférou. Podílíme se na výuce a výzkumu na Fakultě architektury ČVUT v Praze – nejprestižnější fakultě architektury v České republice.

dalibor hlaváček

Autorizovaný architekt a pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze, kde také vystudoval a v roce 2019 byl jmenován docentem. Mezi lety 2001 až 2002 působil v Renzo Piano Building Workshop v italském Janově, v letech 2005 až 2008 v architektonickém atelieru Hlaváček a partner (nyní Hlaváček architekti), od roku 2008 vede ateliér idhea architekti. Je autorem a spoluautorem mnoha oceněných staveb. Je členem řídícího výboru Evropské asociace pro architektonické vzdělávání (EAAE), na Fakultě architektury ČVUT vede návrhový ateliér, od roku 2018 je vedoucím Ústavu navrhování II.

náš tým

doc. Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D.
Ing. arch. Ludvík Holub
Ing. arch. Zuzana Kučerová
Ing. arch. Lenka Lenčéšová
Ing. arch. Klára Novotná
Ing. arch. Tereza Čechová
Bc. Marie Kudynová
Bc. Jana Hlaváčková

spolupracujeme s

Terra Florida
AED Project
VIZE architectural rendering
Dousek – Záborský
Boys Play Nice

odkazy

FA ČVUT, Ústav navrhování II
FA ČVUT, Ateliér Hlaváček – Čeněk